Công ty TNHH MTV SX TM DV Quang Hà

Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên khích lệ to lớn trong bước đường phát triển của Quang Hà

Hình ảnh tại xưởng gỗ xẻ sấy

Gỗ xẻ sấy về Xưởng

Phôi gỗ xẻ sấy các loại

Gỗ xẻ sấy tại xưởng

Hình ảnh gỗ xẻ sấy tại xưởng

Gỗ cao su xẻ sấy về Xưởng

Xẻ gỗ cao su tại xưởng